ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิต | www.wellmart.work 

ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:58:02 น. เข้าชม 97 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการการกลุ่มบุรีภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นพาราสำคัญของหัวประเทศฝ่ายทิศอุดรดุจเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวมณฑลฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี มณฑลหนองหาน พารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีขอบเขตคาดคะเน 11,730 เรือนจำกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมบริบูรณ์ จังหวัดจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกดูแลกว้างไกลใหญ่ที่สุดในประเทศ ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมและทางถนนของภาคดวงอาทิตย์ออกทแยงเหนือ เป็นแกนกลางกลางกลุ่มงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นทระสองทระสุมและพิธีกรรมภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า บริเวณเขตที่เป็นเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนวิชาประวัติศาสตร์คาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรยอมรับในกลุ่มศึกษาเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาระหว่างประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนตำนานที่ธานีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบใหญ่ในลำดับชั้นสูง และอาจสอนความเติบใหญ่นี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ทำนองยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของมานพสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเรื่องเก่าแก่ของกรุงสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์แต่ทำนองใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในวิชาประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อพยู่ห์ไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชเจ็บป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธน์กับการศึกการทำศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยู่ห์ไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใกล้เคียงปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีอาการจะดุเดือด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ เพียงแต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากชาวตะวันตกเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช อื้นว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับเยียวยารักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีเงื่อนไขห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในอาภาส 25 กิโลของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นนครแกนกลางกลางของหัวประเทศหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพขับเคลื่อนย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กม. จนถึงทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมควรสม เพราะมีที่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองเข้าใจประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นชัดศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลจังหวัดอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยโดยบังเอิญเนื่องจากเหตุผลทางด้านความเหนียวแน่นและการเมืองระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อมณฑลขณะประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพ") เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว บุรี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการดูแลจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางท่าทางการเหม็นยางอุดรบริหารงานราชการแผ่นดิน เลิกล้มการดูแลในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอ.อย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอแค่ธานี "อุดรธานี" เพียงนั้น ทำนองไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงสร้างของสูญสิ้นกลางการดูแลในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น ที่ท่องเตร็ดเตร่ทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองชัด สวนสาธารณะหนองเข้าใจ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองในวนอุทยานสิงขรสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอนครอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.มณฑลอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนตำนานภูบาท 1,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มคุ้มครองสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานสิงขรสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องตะลอนทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อำเภอประเทศอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักเมืองธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.นคร วัดนิ้วกลางวาส อำเภอประเทศอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.นคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูเท้า)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่อยู่ท่องตะลอนศิลปประเพณีนิยมเยี่ยงอย่างและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.พารา ณ อาณาเขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบวงสรวงเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดอาณาเขตวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์นครจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนสาธารณะหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานหน้าที่ว่าการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงแขพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.นครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่จำหน่ายผ้าพื้นเมือง บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องตะลอนกับบุรีใกล้ใกล้[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูเท้า-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดคู่มือ-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานสันถวไมตรี-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อสร้างเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนกลางหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว ภาราเพราะเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศอุดรธานีได้กระทำการสังคายนายหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปขั้นหลายชนิดอร่ามมาก ทำตะพานผนึกระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกเฉลียงเหนือจะมีพระพระราชวังหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของตีนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ราษฎรสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางหนองบัว เป็นสวนทั่วไปเพราะด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอำเภอมณฑลอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติตกแต่งไว้ดุจสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิจสินธานีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษาอติราชินี ภาคสุริยาออกเฉียงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5จ.(นครราชสีมา-น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แม่น้ำชี-สายน้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-ลำน้ำพอง-ห้วงน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำสงคราม-แควปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำสงคราม-ลำน้ำพุง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ยอดน้ำธารที่เด่นของภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ประธานเช่นนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อ.นายูง จ.จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและพันธุ์พืชจัดแจงประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีคณะพิทักษ์สวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว บุรีสกลนคร มีคณะพิทักษ์สวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอบุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอนคร เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดพท.อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่จันทร์เดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพทำนบลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันดินห้วยหลวง อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางตำนาน/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนเรื่องเก่าแก่ภูพระบาท ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศจังหวัดอุดรธานี อำเภอนคร พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่วิธูศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนชุมพลวิวัฒน์ราม อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดวิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นเล่าเรียนและท่องตะลอนเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ร้าน แบตเตอรี่ รถยนต์ GS YUASA PANASONIC BOLIDEN 3K FB

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? รถเก๋ง 20 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวกีฬาวันนี้ แมนซิตี้จับวอล์คเกอร์ต่อสัญญาถึงปี 2024

(โพสต์ประกาศฟรี ตราด) - กีฬา ? ฟุตบอล 19 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

การแพทย์จีน แก้อาการท้องผูกด้วยการใช้สูตรยาเฉพาะ มุ่งเน้นการขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในลําไส้และกระเพาะอาหาร เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 14 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

จำหน่ายและผลิต กระเป๋าผ้าดิบ รูปทรงต่างๆ เช่น ถุงผ้าทรงแบน ถุงผ้าทรงมีก้น ถุงผ้าทรงกล่อง ถุงผ้าหูรูด กระเป๋าเป้ มีเนื้อผ้าให้เลือก

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 8 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวกีฬาวันนี้ ให้ความเคารพลูกากูเผยไม่กดดันถ้าหากแมนยูขายตนทิ้ง

(โพสต์ประกาศฟรี ตราด) - กีฬา ? ฟุตบอล 19 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

อาการชาที่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนั้น เป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่าในระบบร่างกายเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่ควรดูแลแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเกิดอาการที่ร้ายแรง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หน้าตาสดใส ดูมีชีวิตชีวา เห็นผลโดยรวมสูงถึง 93 เปอร์เซนต์ เมื่อใช้ติดต่อกันเพียง 20 วัน

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 13 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

จำหน่าย/ผลิต ผ้าพันคอกีฬาสี ผ้าพันคอสีพื้น ผ้าพันคอลูกเสือ ผ้าพันคอเข้าค่าย ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าพันคอสามเหลี่ยม ผ้าพันคอแบ่งกลุ่ม ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ผ้าเช็ดหน้าคาวบอย

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 9 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

เสียงจักจั่นดังผสมปนเปกันภายในหู แท้ที่จริงแล้วเป็นเสียงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดบริเวณหู มักจะเกิดขึ้นจากระบบการไหลเวียนเลือดที่บกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุจนทำให้เกิดอาการหูอื้อ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 28 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:58:02 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com